Vega
Bostadsinstallationer åt NCC

Vega kv8-11, kv16-18

Området kring Vega i södra Stockholm växer så det knakar och vi är med och installerar.

 

Kv 16-18 består av 3 punkthus med 124 lgh och kv 8-11 av 4 punkthus med 159 lgh. Vi har projekterat och installerat kraft, belysning, fiber och passagesystem när vi tillsammans med NCC uppfört dessa projekt åt Stena fastigheter. 

På samtliga 7 tak har vi även projekterat och monterat solcellsanläggningar för att hjälpa beställaren nå sina hållbarhetsmål och bidra till den göra omställningen som blir ett allt vanligare krav när man uppför nya bostäder.