kajen4.jpg
Bostadsinstallationer åt JM

Liljeholmskajen

Under ca 20 års tid har vi varit med och installerat när JM har utvecklat området kring Liljeholmskajen från industriområde till ett livfullt bostadsområde.

En ny siluett med de fyra höghuset Kajen 4-7 har växt fram, där krav ställts på brandlarm, räddningshissar och reservkraftslösningar. Detta tillsammans med de utförda installationerna för kraft, belysning, passage/tele i bostäderna och de  många affärs- och restauranglokalerna inrymda i fastigheterna gör att vi känner stolta över att fått och förvaltat förtroendet att vara el-entreprenör i de tusentals nya lägenheter som nu utgör hjärtat i denna stadsdel.