Lighthouse

Vi utför installationerna på projektet Lighthouse ute på Kvarnholmen. Ett projekt som PEAB och JM bygger tillsammans.